YPT78704.pdf 데이터시트 (총 18 페이지) - 파일 다운로드 YPT78704 데이타시트 다운로드

No Preview Available !

RELEJI
W MINIJATURNI RELEJI TIP PT......................................................................................stranica 296
WwwMw.UDaLtaTSIhMeetO4U.DcoEm RELEJI TIP MT ......................................................................................stranica 300
W RELEJI SNAGE TIP RM.................................................................................................stranica 303
W RELEJI SNAGE ZA TISKANE PLO»ICE TIP RT ....................................................stranica 306
W USKI MREÆNI RELEJ TIP SNR ...................................................................................stranica 308
W VREMENSKI RELEJI SERIJE ZR ..................................................................................stranica 309
W UZIDNI MULTIFUNKCIJSKI RELEJI.........................................................................stranica 310
W MJERNI RELEJI SERIJE UR ..........................................................................................stranica 311
W EASY UPRAVLJA»KI RELEJI .......................................................................................stranica 312
stranica
295

No Preview Available !

MINIJATURNI RELEJI TIP PT
stranica
296
W MINIJATURNI RELEJI PT
PGR 3131
www.DataSheet4U.com
f0191_ac.eps
W TEHNI»KI PODACI
• PrikljuËci za tiskanu ploËicu ili lemljenje æice
• UtiËna kuÊiπta s vijËanim prikljuËcima
• SvijetleÊi i zaπtitni moduli
• Smanjena visina releja omoguÊava bolje iskoriπtenje prostora u ormaru
• 2, 3 ili 4 izmjeniËna kontakta
• Visina 29 mm
• Kontakti ne sadræe kadmij
• Ispitna tipka, moguÊnost osiguranja poloæaja
• Bijelo polje za upis podataka
W OSTALI TEHNI»KI PODACI
• Podaci o kontaktima
Broj i vrsta kontakata: 2, 3 ili 4 izmj.
Struja:
12 A/10 A/6 A
Napon:
250 VAC/250 VAC/250 VAC
Max. napon:
440 VAC/440 VAC/440 VAC
Snaga:
3000 VA/2500 VA/1500 VA
Struja kod ukljuËenja: 24 A/20 A/12 A
Materijal kontakta: AgNi 90/10, AgNi 90/10 tvrda pozlata
• Æivotni vijek kontakta
Tip Teret
PT570 6 A, 250 VAC, izmj. kontakta
Broj preklapanja
2x105
Propis
VDE 0435
f0194_a.eps
28
22,5
0,5
0,8
• Podaci o svitku
Nazivni napon
DC-svitak:
AC-svitak:
Nazivna snaga
DC-svitak:
AC-svitak:
PodruËje rada za AC svitak pri 70 °C:
6 - 220 VDC
6 - 230 VAC
0,75 W tipiËno
1,0 VA tipiËno
90 - 110 % Unenn
W PAKIRANJE
kartonsko s po 10 komada
W IDEJE I TRIKOVI
PT-releji uspjeπno se koriste kod liftova, ureaja za grijanje i strojarskoj
industriji
s0355_ab.eps
28
W VIDI I POSEBAN KATALOG
K-RELAIS-3
22,5
0,5 1,2 2,2
s0355_aa.eps

No Preview Available !

MINIJATURNI RELEJI TIP PT
www.DataSheet4U.com
f0196_a.eps
1,3+0,1
1,3+0,1
1,3+0,1
13,20
s0354_ac.eps
4,40
(1) (4)
12 42
(5)
14
(9)
11
(13)
A1
s0354_af.eps
(8)
44
(12)
41
(14)
A2
6,60 6,60
s0354_ab.eps
4,40
(1) (2)
12 22
(3)
32
(4) (5)
14 24
(7)
11
(13)
A1
(8)
21
(6)
34
(9)
31
(14)
A2
s0354_ae.eps
4,40 4,40
4,40
s0354_aa.eps
4,40
s0354_ad.eps
W S 2 PREKLOPNA KONTAKTA, 12 A
NAPON SVITKA
24 V DC
110 V DC
24 V AC
230 V AC
W S 3 PREKLOPNA KONTAKTA, 10 A
NAPON SVITKA
24 V DC
125 V DC
24 V AC
230 V AC
PGR 3131
PAK
10
10
10
10
TEÆINA
0,03
0,03
0,03
0,03
KATALO©KI BROJ
PT270024—
PT270110—
PT270524—
PT270730—
PGR 3131
PAK
10
10
10
10
TEÆINA
0,03
0,03
0,03
0,03
KATALO©KI BROJ
PT370024—
PT370125—
PT370524—
PT370730—
stranica
297