YPT78704.pdf 데이터시트 (총 18 페이지) - 파일 다운로드 YPT78704 데이타시트 다운로드

No Preview Available !

RELEJI
W MINIJATURNI RELEJI TIP PT......................................................................................stranica 296
WwwMw.UDaLtaTSIhMeetO4U.DcoEm RELEJI TIP MT ......................................................................................stranica 300
W RELEJI SNAGE TIP RM.................................................................................................stranica 303
W RELEJI SNAGE ZA TISKANE PLO»ICE TIP RT ....................................................stranica 306
W USKI MREÆNI RELEJ TIP SNR ...................................................................................stranica 308
W VREMENSKI RELEJI SERIJE ZR ..................................................................................stranica 309
W UZIDNI MULTIFUNKCIJSKI RELEJI.........................................................................stranica 310
W MJERNI RELEJI SERIJE UR ..........................................................................................stranica 311
W EASY UPRAVLJA»KI RELEJI .......................................................................................stranica 312
stranica
295

No Preview Available !

MINIJATURNI RELEJI TIP PT
stranica
296
W MINIJATURNI RELEJI PT
PGR 3131
www.DataSheet4U.com
f0191_ac.eps
W TEHNI»KI PODACI
• PrikljuËci za tiskanu ploËicu ili lemljenje æice
• UtiËna kuÊiπta s vijËanim prikljuËcima
• SvijetleÊi i zaπtitni moduli
• Smanjena visina releja omoguÊava bolje iskoriπtenje prostora u ormaru
• 2, 3 ili 4 izmjeniËna kontakta
• Visina 29 mm
• Kontakti ne sadræe kadmij
• Ispitna tipka, moguÊnost osiguranja poloæaja
• Bijelo polje za upis podataka
W OSTALI TEHNI»KI PODACI
• Podaci o kontaktima
Broj i vrsta kontakata: 2, 3 ili 4 izmj.
Struja:
12 A/10 A/6 A
Napon:
250 VAC/250 VAC/250 VAC
Max. napon:
440 VAC/440 VAC/440 VAC
Snaga:
3000 VA/2500 VA/1500 VA
Struja kod ukljuËenja: 24 A/20 A/12 A
Materijal kontakta: AgNi 90/10, AgNi 90/10 tvrda pozlata
• Æivotni vijek kontakta
Tip Teret
PT570 6 A, 250 VAC, izmj. kontakta
Broj preklapanja
2x105
Propis
VDE 0435
f0194_a.eps
28
22,5
0,5
0,8
• Podaci o svitku
Nazivni napon
DC-svitak:
AC-svitak:
Nazivna snaga
DC-svitak:
AC-svitak:
PodruËje rada za AC svitak pri 70 °C:
6 - 220 VDC
6 - 230 VAC
0,75 W tipiËno
1,0 VA tipiËno
90 - 110 % Unenn
W PAKIRANJE
kartonsko s po 10 komada
W IDEJE I TRIKOVI
PT-releji uspjeπno se koriste kod liftova, ureaja za grijanje i strojarskoj
industriji
s0355_ab.eps
28
W VIDI I POSEBAN KATALOG
K-RELAIS-3
22,5
0,5 1,2 2,2
s0355_aa.eps

No Preview Available !

MINIJATURNI RELEJI TIP PT
www.DataSheet4U.com
f0196_a.eps
1,3+0,1
1,3+0,1
1,3+0,1
13,20
s0354_ac.eps
4,40
(1) (4)
12 42
(5)
14
(9)
11
(13)
A1
s0354_af.eps
(8)
44
(12)
41
(14)
A2
6,60 6,60
s0354_ab.eps
4,40
(1) (2)
12 22
(3)
32
(4) (5)
14 24
(7)
11
(13)
A1
(8)
21
(6)
34
(9)
31
(14)
A2
s0354_ae.eps
4,40 4,40
4,40
s0354_aa.eps
4,40
s0354_ad.eps
W S 2 PREKLOPNA KONTAKTA, 12 A
NAPON SVITKA
24 V DC
110 V DC
24 V AC
230 V AC
W S 3 PREKLOPNA KONTAKTA, 10 A
NAPON SVITKA
24 V DC
125 V DC
24 V AC
230 V AC
PGR 3131
PAK
10
10
10
10
TEÆINA
0,03
0,03
0,03
0,03
KATALO©KI BROJ
PT270024—
PT270110—
PT270524—
PT270730—
PGR 3131
PAK
10
10
10
10
TEÆINA
0,03
0,03
0,03
0,03
KATALO©KI BROJ
PT370024—
PT370125—
PT370524—
PT370730—
stranica
297

No Preview Available !

MINIJATURNI RELEJI TIP PT
W S 4 PREKLOPNA KONTAKTA, 6 A
wNwAwP O.DNataSSVhI TeKeAt4U.com
6 V DC
12 V DC
12 V DC kontakti s tvrdom pozlatom
24 V DC
24 V DC sa diodom
24 V DC kontakti s tvrdom pozlatom
48 V DC
60 V DC
110 V DC
110 V DC kontakti s tvrdom pozlatom
125 V DC
220 V DC
220 V DC
220 V DC kontakti s tvrdom pozlatom
6 V AC
12 V AC
24 V AC
24 V AC sa LED
24 V AC kontakti s tvrdom pozlatom
48 V AC
60 V AC
115 V AC
230 V AC
230 V AC sa LED
230 V AC kontakti s tvrdom pozlatom
PAK
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
TEÆINA
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
PGR 3131
KATALO©KI BROJ
PT570006—
PT570012—
PT580012—
PT570024—
PT570L24—
PT580024—
PT570048—
PT570060—
PT570110—
PT580110—
PT570125—
PT570220—
PT570N20—
PT580220—
PT570506—
PT570512—
PT570524—
PT570R24—
PT580524—
PT570548—
PT570560—
PT570615—
PT570730—
PT570T30—
PT580730—
W PODNOÆJA PT RELEJA
PGR 3840
stranica
298
ypt78704.eps
ymlgw230.eps
pt78742.eps
YPT78704
27,0
41,5
22,0
4,1 19,4
PT 787xx
ypt78m2.eps
ypt78704_m.eps
pt78742_m.eps
S0489-AAE

No Preview Available !

W PT-PODNOÆJA RELEJA
OPwIwS w.DataSheet4U.com
UtiËno podnoæje, 4-polno, 6 A
UtiËno podnoæje, 4-polno, 6 A + dioda 1N4007
UtiËno podnoæje I/O, 4-polno, 6 A
UtiËno podnoæje, 3-polno, 10 A
UtiËno podnoæje, 2-polno, 12 A
UtiËno podnoæje I/O, 2-polno, 12 A
W PRIBOR ZA PODNOÆJA
OPIS
Natpisna ploËica
DræaË
Natpisna ploËica za PT787xx
Opruga za PT787xx
Metalni dræaË za utiËno podnoæje
W LED I ZA©TITNI MODULI
OPIS
LED-modul crveni, 6...24 VDC + dioda 1N4007, A1+
LED-modul crveni, 6... 24V DC + dioda 1N4007, A1-
LED-modul zeleni, 6...24 VDC + dioda 1N4007, A1+
LED-modul zeleni, 6...24 VAC/DC
LED-modul crveni, 6...24 VAC/DC
LED-modul crveni, 110...230 VAC
LED-modul zeleni, 110...230 VAC
Modul s ispr. diodom, 6...230 VDC, A1+
RC-modul, 6...24 VAC
RC-modul, 110...230 VAC
Varistor-modul 24V AC
Varistor-modul 230V AC
W PT-PODNOÆJA
MINIJATURNI RELEJI TIP PT
PGR 3840
PAK
50
50
50
50
50
50
KATALO©KI BROJ
YPT78704—
YPT78110—
PT78742—
YPT78703—
YPT78702—
PT78722—
PGR 3840
PAK
50
100
50
100
10
KATALO©KI BROJ
YPT16040—
YPT16016—
PT17040—
PT17021—
PT28800—
PGR 3860
PAK
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
KATALO©KI BROJ
YMLRD024-A
YMLRD024—
YMLGD024—
YMLGA024—
YMLRA024—
YMLRW230—
YMLGW230—
YMFDG230—
YMRCW024—
YMRCW230—
YMVAW024—
YMVAW230—
PGR 3840
pt78600.eps
pt78601.eps
OPIS
Podnoæje s vijcima, 4-polno, 6 A
Podnoæje za 4-polni print-relej, 6 A
Podnoæje s priklj. za lemljenje, 4-polno, 6 A
Podnoæje za tiskanu ploËicu, 3-polno, 10 A
Podnoæje za 2-polni print-relej, 10 A
W PRIBOR ZA PT-PODNOÆJA
OPIS
Metalni dræaË podnoæja za tiskanu ploËicu
pt78604.eps
PAK
100
100
100
100
100
KATALO©KI BROJ
PT78600—
PT78604—
PT78601—
PT78603—
PT78602—
stranica
299
PGR 3840
PAK
KATALO©KI BROJ
10 PT28802—