60R600CP.pdf 데이터시트 (총 10 페이지) - 파일 다운로드 60R600CP 데이타시트 다운로드

No Preview Available !

;@3-'A-''5@
5WWT>?BC> $ ; B 1 ='=-: >5>?; =
8MI[\YMZ
U)DK: GH;><IF: D; B : F>H/ HG L . X
U2 AHF6 ADK <6H: 8=6F<:
U" LHF: B : 9J 9HF6H: 9
$ =; 0@/?& @9 9 -=D
- !0 1[%^Rh
+ !0DC B 6L 1[  X
* X%dia
/.) O
)'/ "
+* _<
U% ><= E: 6@8IFF: CH86E67>A>HM
U. I6A>;>: 9 for industrial grade applications 688DF9>C< HD ' " !" 
U- 7 ;F: : A: 69 EA6H>C< / D% 0 8DB EA>6CH; Halogen free mold compound
-$ 1,  # -
 ; ; 8" # & $ 5>01 >53: 1 0 2; =
U% 6F9 GK>H8=>C< 0 * - 0 HDEDAD<>: G
C`XM
BI9/)K/))<I
@IKSIOM
I@&MH++)?I
>IYSQVO
/K/))I
" -C59 @9 =-?5: 3> 6H, [  X ICA: GGDH=: FK>G: GE: 8>;>: 9
@IYIUM[MY
B`UJWT 5WVLQ[QWVZ
DCH>CIDIG9F6>C 8IFF: CH+#
( = , <  X
- IAG: 9 9F6>C 8IFF: CH,#
( =%ae]cV
, < X
, <  X
 J6A6C8=: : C: F<M G>C<A: EIAG:

J6A6C8=:
: C: F<M F: E: H>H>J:
1
,#%-#
9K

J6A6C8=:
8IFF: CH F: E: H>H>J:
1
,#%-#
9K
* , 0 # " 1 92 (U1 FI<<: 9C: GG
' 9L
' 9K
( 9K
92 (U1
( =  - == 3
( =  - == 3
- =L  3
$ 6H: GDIF8: JDAH6<:
- @L cdRdZT
 /  % N
- DK: F9>GG>E6H>DC
) d`d , <  X
, E: F6H>C< 6C9 GHDF6<: H: B E: F6HIF: , [ , cdX
/ : J 
E6<: 
EIT\M
/'*
,'1
*.
*--
)'+
+'+
.)
u+)
u,)
+1
  
DVQ[
9
^C
9
O(_c
O
P
t<
  
Free Datasheet http://www.datasheet4u.net/

No Preview Available !

" -C59 @9 =-?5: 3> 6H, [  X ICA: GGDH=: FK>G: GE: 8>;>: 9
@IYIUM[MY
DCH>CIDIG9>D9: ;DFK6F9 8IFF: CH+#
!>D9: EIAG: 8IFF: CH,#
/ : J: FG: 9>D9: 92 (U1 .#
B`UJWT 5WVLQ[QWVZ
(L
( L%ae]cV
, <  X
U2 (U1
;@3-'A-''5@
EIT\M
,',
*.
*.
DVQ[
9
O(_c
@IYIUM[MY
B`UJWT 5WVLQ[QWVZ
'41 =9 -8/4-=-/?1 =5>?5/>
1=: FB 6AF: G>GH6C8: ?IC8H>DC 86G:
1=: FB 6AF: G>GH6C8: ?IC8H>DC
R^SZV_d
+ dYC<
+ dYC9
]VRUVU
0 DA9: F>C< H: B E: F6HIF:
K6J: GDA9: F>C< DCAM 6AADK: 9 6HA: 69G
, c`]U
 B B  >C 
;FDB 86G: ;DF G
UQV%
EIT\MZ
[`X%
DVQ[
UI_%
& & -'. D(P
& & /+
& & +/) t<
 81 /?=5/-8/4-=-/?1 =5>?5/> 6H, [  X ICA: GGDH=: FK>G: GE: 8>;>: 9
& ?-?5/ /4-=-/?1 =5>?5/>
!F6>C GDIF8: 7F: 6@9DKC JDAH6<:
$ 6H: H=F: G=DA9 JDAH6<:
5: FD <6H: JDAH6<: 9F6>C 8IFF: CH
$ 6H: GDIF8: A: 6@6<: 8IFF: CH
!F6>C GDIF8: DC GH6H: F: G>GH6C8:
$ 6H: F: G>GH6C8:
- ";K#=LL - @L 3 ( =  Z 
- @L"dY# - =L6- @L ( =6++)v9
( =LL
- =L 3 - @L 3
, [  X
- =L 3 - @L 3
, [  X
( @LL
- @L 3 - =L 3
+ =L"`_#
- @L 3 ( =  
, [  X
- @L 3 ( =  
, [  X
+ @ /  * % N DE: C 9F6>C
/))
+'.
&
&
&
&
&
&
,
&
*)
&
)'.-
*'.
 
&O
,'.
* v9
&
*)) _9
)'/ "
&
"
/ : J 
E6<: 
  
Free Datasheet http://www.datasheet4u.net/

No Preview Available !

@IYIUM[MY
 D: -9 5/ /4-=-/?1 =5>?5/>
B`UJWT 5WVLQ[QWVZ
;@3-'A-''5@
UQV%
EIT\MZ
[`X%
DVQ[
UI_%
&CEIH86E68>H6C8:
, IHEIH86E68>H6C8:
% Zcc - @L 3 - =L 3 & ..) & a?
% `cc
/ * % N
& +1 &
" ;;: 8H>J: DIHEIH86E68>H6C8: : C: F<M
bV]RdVU/#
% `"Vb#
" ;;: 8H>J: DIHEIH86E68>H6C8: H>B :
bV]RdVU0#
% `"db#
- @L 3 - =L 3
HD  3
& +/ &
& /0 &
1IFC DC 9: A6M H>B :
/ >G: H>B :
1IFC D;;9: A6M H>B :
# 6AAH>B :
1 U"`_#
& *0 & _c
1 b - == 3
& *+ &
- @L 3 ( =  
1 U"`WW#
+ @  "
& 0. &
1 W & *0 &
$ 6H: =6F<: =6F68H: F>GH>8G
$ 6H: HD GDIF8: 8=6F<:
$ 6H: HD 9F6>C 8=6F<:
$ 6H: 8=6F<: HDH6A
$ 6H: EA6H: 6I JDAH6<:
* Xc
* XU - ==  3 ( =  
* X - @L HD 3
- a]RdVRe
&
&
&
&
+ & _<
*) &
+* +0
-'0 & O
% 1 A1 =>1 5; 01
!>D9: ;DFK6F9 JDAH6<:
- L=
- @L 3 ( ?  
, [  X
& )'1 *'+ O
/ : J: FG: F: 8DJ: FM H>B :
/ : J: FG: F: 8DJ: FM 8=6F<:
- : 6@F: J: FG: F: 8DJ: FM 8IFF: CH
1 bb
* bb
- K 3 ( ?6( L
U0 ?(U1  Z G
( bb^
& ++) & _c
& +', & v<
& *1 & 9
*# ' 0 1! 6C9 ' " 0 ! 
+# )>B >H: 9 DCAM 7M B 6L>B IB H: B E: F6HIF:
,# - IAG: K>9H= HE A>B >H: 9 7M 1? B 6L
-# / : E: H>H>J: 6J6A6C8=: 86IG: G699>H>DC6AEDK: FADGG: GH=6H86C 7: 86A8IA6H: 9 6G) 9O6' 9K$/#
.# &L=6B= 9> 9H" Z G 3 =<]Z_\ 3 3 aVR\5O";K#=LL 1[5M[^Rh >9: CH>86AADK G>9: 6C9 =><= G>9: GK>H8=#
/# % `"Vb# >G6 ;>L: 9 86E68>H6C8: H=6H<>J: GH=: G6B : GHDF: 9 : C: F<M 6G% `cc K=>A: - =L >GF>G>C< ;FDB HD  - =LL'
0# % `"db# >G6 ;>L: 9 86E68>H6C8: H=6H<>J: GH=: G6B : 8=6F<>C< H>B : 6G% `cc K=>A: - =L >GF>G>C< ;FDB HD  - =LL'
/ : J 
E6<: 
  
Free Datasheet http://www.datasheet4u.net/

No Preview Available !

$ ; B 1 =05>>5<-?5; :
) d`d6W", <#
*'
),
)'
(,
('
,
& -21 ; <1 =-?5: 3 -=1 -
( =6W"- =L , <  X & 6)
E6F6B : H: F 1 a
(')
A>B >H: 9 7M DC GH6H:
bVcZcdR_TV
;@3-'A-''5@
 ZG
('(
 ZG
 ZG
BG
(''
=< B G
'
' +' /' ()'
' 5 +F ,
 " -C ?=-: >51 : ??41 =9 -859 <1 0-: /1
. dYC<6W"1 I#
E6F6B : H: F &$1 a(,
('(
)'.
)'+
(''
)'*
)').
)')+
('$(
)')*
G>C<A: EIAG:
('$(
(-' (''
('( (')
( 6B +) ,
('*
 'D< ; @?<@?/4-=-/?1 =5>?5/>
( =6W"- =L , [  X
E6F6B : H: F - @L
)'
(-
 3
 3
3
3
3
()
 3
/
3
+
 3
/ : J 
('$)
('$, ('$+ ('$* ('$) ('$( ('' ('(
* X +>,
'
'
E6<: 
, (' (,
( 6B +) ,
)'
  
Free Datasheet http://www.datasheet4u.net/

No Preview Available !

 'D< ; @?<@?/4-=-/?1 =5>?5/>
( =6W"- =L , [  X
E6F6B : H: F - @L
()
('
 3
/
3
3
 3
3
 3
3
-
+  3
)
;@3-'A-''5@
 'D< 0=-5: >; @=/1 ; : >?-?1 =1 >5>?-: /1
+ =L"`_#6W"( = , [  X
E6F6B : H: F - @L
)%/
3
 3
)%+
3
 3
)
 3
3
(%-
'
' , (' (,
( 6B +) ,
 =-5: >; @=/1 ; : >?-?1 =1 >5>?-: /1
+ =L"`_#6W", [ ( =   - @L 3
)'
(%/
(%)
), ' * - 0
# 6 + ,
 'D< ?=-: >21 =/4-=-/?1 =5>?5/>
( =6W"- @L O- =Lk7+k( =k+ =L"`_#^Rh
E6F6B : H: F , [
)+
() (,
(%-
)'
X 
(%+
(-
(%)
(
'%/
  dia
'%-
'%+
()
/
+
X 
'%)
$-' $)' )' -' ('' (+' (/'
' R +F ,
'
' ) + - / ('
( 9B +) ,
/ : J 
E6<: 
  
Free Datasheet http://www.datasheet4u.net/