25X40BV.pdf 데이터시트 (총 30 페이지) - 파일 다운로드 25X40BV 데이타시트 다운로드

No Preview Available !

WMWOWWYCT10WWW.MW.0OWW.YCT10WWW.MWW.0OWW.YCT10WWW.MWW.0O.WW.YCT10WWW.MWW.0O.WW.YCT110WWW0.MWW.0O.WW.YCT1100WWW0.MWW.0O.YWW.YCT1100W1S4.WW0.MWW.0O.YWW.YCT1MK10E0W.WW0.MWW.0O.YCWW.YCT1R10B0W-.WW0O.MWW.0O.YCWWB.YCT1I100WS.WMWA0O.MWW.0O.IYCWW.YCT1E10T0W.WMWL.0O.MWW.0O.YCWW.YCT1C,100W.WMW.0O.MWW.0O.YCWFW2.TYCTT1100W.MMW.L0O.MWWW.0O.YCWW.TYOCT1100W.AMW.0O.MWW.0O.-YCWW.TYCRT110B0WS.MW.0O.MWW.0O.YCWW.TYSCT1I10H0W.MW.T0O.MWW.0O.YCW.TYCAT1100W.MWM.0O.MWW.0O.YCWATYCNT100W.MW.0O.MWW.O.YCWNETYDCT10W0W.MW.0O.MWWM.O.DYCWTYCT10DWW.MW.0O.MWW.O.YCWTCOT14U0WWW.MW.0OMWWM.O.YCWTRT1A0WWW.MWW.0OMWW..YCWT-YT1L0WWWB.MWW.0O.MWW..YCWT1T1-0WWIIWW.MWW1.0O.WW..YCWT/T1-T10OWWW0.MWW.I0O.WW.YCWT110T0WWW0.MWWS.0O.YWW.YCT1H10W0WP.WW0.MWW.0O.YCWW.YCT1P10I0W.WWu20.MWW.0O.YCWW.YCbT11050lW.WiW0O.MWWc.0O.YCWW.YCXT1a100Wt.WMW0O.iMWW.0O.YCWWo.Y1CT110n0W.WMW0.0O.MWW.0O.YRCWW.YCT110eB0W.WMWl.0O.MWW.0O.eYCWW.TYCT1aV100Ws.MWP.0O.MWWW.0O.eYCWW.TYCrT1/10De0W2.MW.0lO.MWW.0O.YCWaiW.TYCTm101t00eW.MWi.0O.MWW:.0O.nYCBWW.TYCT1aA100W.rMW.u0O.MWVW.0O.YCWy.TYCgT110-0uW.MW-.0O./MWWs.0O.YCWTYCR4tT100W2e.MW.0O.MW0W.O.Y0vCWTYCT1i,0s0,BW.MW.i0O.MWW2.O.YCWoTYCT10n0VW0.MW.0O.MWW.BO.YCW9TCT10W.MW.0OMWW.O.YCWTT10W.MW.0OMWW..YCWTT10W.MW.0OMFWWr..YeCWeTDT1ata0sheWe.MtW.0hOWWt.t.YCWp:T//Tw1w0w.WDa.MWt.a0OWsWh.YCWeTet41U0.comW.MW.0OWW.YCT1

No Preview Available !

WWWWWWWW. WWW.1W0W.100W.Y10.0W.Y10.0.YC10.0OYC0.MOYC.M.OYC.M.OCTM.OWTM.WT.WT.WTW WWWWWWWWWW.1WWW.1W0W.100W.Y10W.0.YC10.20.YC105.0OYCX0.MOYC1.M0.OCB.M.OCTVM.OWT/2M.WT0.WBT.WVT/W40BVTable of Contents
WW W.100 0Y.COMM.TW WWWW.100Y Y.COM .TW1. GENERAL DESCRIPTION ......................................................................................................... 4
WW W.10 Y.CO .TW WW .100 .COM .TW2. FEATURES ................................................................................................................................. 4
W WW .100 OM W WW 00Y OM W3. PIN CONFIGURATION SOIC 150-MIL / 208-MIL ...................................................................... 5
W W 0Y.C M.T W W.1 Y.C .T4. PAD CONFIGURATION WSON 6X5-MM .................................................................................. 5
T WW W.10 Y.CO .TW WW .100 .COM .TW5. PIN CONFIGURATION PDIP 300-MIL ................................................. ..................................... 6
W W 00 OM W W 0Y M6. PIN DESCRIPTION SOIC 150 / 208-MIL, PDIP 300-MIL, WSON 6X5-MM............................... 6
M.T W W W.1 0Y.C M.T WW W.10 Y.CO .TW6.1 Package Types ............................................................................................................... 7
M.T WW W.10 Y.CO .TW WW .100 .COM .TW6.2 Chip Select (/CS) ............................................................................................................ 7
O .TW WW .100 OM W WW 00Y OM W6.3 Serial Data Input, Output and IOs (DI, DO, IO0 and IO1) .............................................. 7
OM W WW 00Y.C OM.T W W W.1 0Y.C M.T6.4 Write Protect (/WP)......................................................................................................... 7
C M.T W W.1 Y.C .T WW .10 .CO .TW6.5 HOLD (/HOLD) ............................................................................................................... 7
Y.CO .TW WW .100 OM W WW 00Y OM W6.6 Serial Clock (CLK) .......................................................................................................... 7
OM W WW 00Y.C OM.T W W W.1 0Y.C M.T7. BLOCK DIAGRAM ...................................................................................................................... 8
0Y.C M.T W W.1 Y.C .T WW .10 .CO .T8. FUNCTIONAL DESCRIPTION ................................................................................................... 9
Y.CO .TW WW .100 OM W WW 00Y OM8.1 SPI OPERATIONS ......................................................................................................... 9
100 OM W WW 00Y.C OM.T W W W.1 0Y.C M8.1.1 Standard SPI Instructions.................................................................................................9
0Y.C M.T W W.1 Y.C .T WW .10 .CO8.1.2 Dual SPI Instructions ........................................................................................................9
.10 O W W 00 OM W W 0Y8.1.3 Hold Function ...................................................................................................................9
W 00Y.C OM.T W W W.1 0Y.C M.T WW W.10 Y.CO8.2 WRITE PROTECTION.................................................................................................. 10
W.1 0Y.C M.T WW W.10 Y.CO .TW WW .100 .C8.2.1 Write Protect Features....................................................................................................10
W W.10 Y.CO .TW WW .100 OM W WW 00Y9. CONTROL AND STATUS REGISTERS................................................................................... 11
W 00 OM W W 0Y.C M.T W W.1 Y9.1 STATUS REGISTER .................................................................................................... 11
W W.1 0Y.C M.T WW W.10 Y.CO .TW WW .1009.1.1 BUSY..............................................................................................................................11
W 0 O W 0 M W9.1.2 Write Enable Latch (WEL) ..............................................................................................11
W W.1 0Y.C M.T WW W.10 Y.CO .TW WW .109.1.3 Block Protect Bits (BP2, BP1, BP0)................................................................................11
WW W.10 Y.CO .TW WW .100 OM W WW9.1.4 Top/Bottom Block Protect (TB).......................................................................................11
W 00 OM W W 0Y.C M.T W W.19.1.5 Reserved Bits .................................................................................................................11
W W.1 Y.C .T WW .10 .CO .TW W9.1.6 Status Register Protect (SRP)........................................................................................12
WW .100 OM W WW 00Y OM W W W9.1.7 Status Register Memory Protection ................................................................................13
WW 00Y.C OM.T W W W.1 0Y.C M.T WW9.2 INSTRUCTIONS........................................................................................................... 14
W W.1 Y.C .T WW .10 .CO .TW W9.2.1 Manufacturer and Device Identification ..........................................................................14
W 00 OM W W 0Y M W9.2.2 Instruction Set ................................................................................................................15
W W.1 0Y.C M.T WW W.10 Y.CO .TW W9.2.3 Write Enable (06h)..........................................................................................................16
WW .10 O W W 00 OM W9.2.4 Write Disable (04h).........................................................................................................16
WW 00Y.C OM.T W W W.1 0Y.C M.T9.2.5 Read Status Register (05h) ............................................................................................17
W W.1 Y.C .T WW .10 .CO .TW9.2.6 Write Status Register (01h) ............................................................................................18
WW .100 OM W WW 00Y OM W9.2.7 Read Data (03h) .............................................................................................................19
W 0Y.C M.T W W.1 Y.C .T9.2.8 Fast Read (0Bh) .............................................................................................................20
WWWW.10 00Y.COOM.TWW WW W.100 0Y.COMM.TW- 2 -
WWWWW.1 .100Y0.YC.COMM.T.TW WWWWWW.10.100Y0.YC.OCOMM.T.WTWFreeDatasheethttp://www.Datasheet4U.com

No Preview Available !

WWWWWWWW. WWW.1W0W.100W.Y10.0W.Y10.0.YC10.0OYC0.MOYC.M.OYC.M.OCTM.OWTM.WT.WT.WTW WWWWWWWWWW.1WWW.1W0W.100W.Y10W.0.YC10.20.YC105.0OYCX0.MOYC1.M0.OCB.M.OCTVM.OWT/2M.WT0.WBT.WVT/W40BV9.2.9 Fast Read Dual Output (3Bh).........................................................................................21
WW .100 OM W WW 00Y OM W9.2.10 Fast Read Dual I/O (BBh).............................................................................................22
W 0Y.C M.T W W.1 Y.C .T9.2.11 Continuous Read Mode Bits (M7-0) .............................................................................24
WW W.10 Y.CO .TW WW .100 .COM .TW9.2.12 Continuous Read Mode Reset (FFFFh) .......................................................................24
W W 00 OM W W 0Y M9.2.13 Page Program (02h) .....................................................................................................25
W W.1 Y.C .T WW .10 .CO .TW9.2.14 Sector Erase (20h) .......................................................................................................26
TW WW .100 OM W WW 00Y OM W9.2.15 32KB Block Erase (52h) ...............................................................................................27
W WW 00Y.C OM.T W W W.1 0Y.C M.T9.2.16 Block Erase (D8h) ........................................................................................................28
M.T W W.1 Y.C .T WW .10 .CO .TW9.2.17 Chip Erase (C7h or 60h)...............................................................................................29
W W 00 OM W W 0Y M9.2.18 Power-down (B9h) ........................................................................................................30
M.T W W.1 Y.C .T WW .10 .CO .TW9.2.19 Release Power-down / Device ID (ABh) .......................................................................31
O .TW WW .100 OM W WW 00Y OM W9.2.20 Read Manufacturer / Device ID (90h) ...........................................................................33
OM W WW 00Y.C OM.T W W W.1 0Y.C M.T9.2.21 Read Manufacturer / Device ID Dual I/O (92h).............................................................34
C M.T W W.1 Y.C .T WW .10 .CO .TW9.2.22 Read Unique ID Number (4Bh).....................................................................................35
Y.CO .TW WW .100 OM W WW 00Y OM W9.2.23 JEDEC ID (9Fh) ...........................................................................................................36
OM W WW 00Y.C OM.T W W W.1 0Y.C M.T10. ELECTRICAL CHARACTERISTICS......................................................................................... 37
0Y.C M.T W W.1 Y.C .T WW .10 .CO .T10.1 Absolute Maximum Ratings .......................................................................................... 37
Y.CO .TW WW .100 OM W WW 00Y OM10.2 Operating Ranges......................................................................................................... 37
100 OM W WW 00Y.C OM.T W W W.1 0Y.C M10.3 Power-up Timing and Write Inhibit Threshold .............................................................. 38
0Y.C M.T W W.1 Y.C .T WW .10 .CO10.4 DC Electrical Characteristics ........................................................................................ 39
W.10 0Y.CO M.TW WW W.100 Y.COM .TW WWW .100Y O10.5 AC Measurement Conditions........................................................................................ 40
.10 O W W 00 OM W W 0Y.C10.6 AC Electrical Characteristics ........................................................................................ 41
W 0Y.C M.T W W.1 Y.C .T WW .10 .C10.7 AC Electrical Characteristics (cont’d) ........................................................................... 42
W W.10 0Y.CO M.TW WW W.100 Y.COM .TW WWW .100Y10.8 Serial Output Timing ..................................................................................................... 43
WW W.10 Y.CO .TW WW .100 OM W WW 00Y10.9 Input Timing .................................................................................................................. 43
W 00 OM W W 0Y.C M.T W W.110.10 Hold Timing ................................................................................................................. 43
W W.1 0Y.C M.T WW W.10 Y.CO .TW WW .1011. PACKAGE SPECIFICATION .................................................................................................... 44
WW W.10 Y.CO .TW WW .100 OM W WW11.1 8-Pin SOIC 150-mil (Package Code SN)...................................................................... 44
W 00 OM W W 0Y.C M.T W W.111.2 8-Pin SOIC 208-mil (Package Code SS)...................................................................... 45
W W.1 0Y.C M.T WW W.10 Y.CO .TW WW11.3 8-Pin PDIP 300-mil (Package Code DA) ...................................................................... 46
WW W.10 Y.CO .TW WW .100 OM W WW11.4 8-Contact 6x5mm WSON (Package Code ZP) ............................................................ 47
W 00 OM W W 0Y.C M.T W12. ORDERING INFORMATION .................................................................................................... 49
W W.1 0Y.C M.T WW W.10 Y.CO .TW WW12.1 Valid Part Numbers and Top Side Marking .................................................................. 50
WW W.10 Y.CO .TW WW .100 OM WREVISION HISTORY ............................................................................................................................ 51
WWWWWWWWWW.10W.100W.100.Y10.0YC0.OYC.MOYC.MOCM.OTM.WT.WT.WTW WWWWWWWWWWW.10W.100.Y10.0.YC10.0YC0.OYC.MOC.M.OCTM.OTM.WT.WT.WTW WPublication Release Date: August 20, 2009
W 00 OM W W 0Y M- 3 - Preliminary -- Revision B
WWWWW.1 .100Y0.YC.COMM.T.TW WWWWWW.10.100Y0.YC.OCOMM.T.WTWFreeDatasheethttp://www.Datasheet4U.com

No Preview Available !

WMWOWWYCT10WWW.MW.0OWW.YCT10WWW.MWW.0OWW.YCT10WWW.MWW.0O.WW.YCT10WWW.MWW.0O.WW.YCT110WWW0.MWW.0O.WW.YCT1100WWW0.MWW.0O.YWW.YCT1100WTpfd3dTbceaaTp(2tAfm.WW0.MWWelh.0IO.YWWea.Yepnor.ey0rChhh/T1aao6–––––––F–––––––oOa11DES20xtn0rpdwv8eeeWHe.WtnsVWfvsa0.Mi.PfW.iWaul1.M0O.AAFWWWCLOCA2CUYoCWbWnc.YiesCbfouiemTW1c2dWtr)GI1io5rW0aieluslllon0eplfH)acpWel.lmaoo222o/eF.doWeWiawow60O.ssMWit4Wnit2.0O.tYiCWos2WftaE.cl555ocf2zYaoCfysiecTeSwt-TE1eaiyo/ot51i,0wao5kkbdXXX-58c0prIi8trtWnRrNwnP.nrWMwnsniWuX0aO.,haAnrXMyWhoWnXa.i0aeO.mYC124WWot.tceaYnCupaesarITC1tss1ehhE.tc1fnnr10000a1epeeTSp,0rtosrlanWe0rere.oUWMr0Wuhd4cSos.BBBs0Ot0r.MesWRCWptaH.eu0O.sYduidCWUWdhB.dnYfCWoBleinKvfTB1praeVVVfolsupms18c0eopaeoiuaA0erViWD1pgVRciBn.raWMVcWdptuaX:::.0Or.nnMetrWntlWatR.r0O.SeiYCiWc6Waed/i.olTYdkCbuoieLpesag124T/t1trr2EIeotlu1lSn0-2etirege(Pe0laoniilWdlerMMMifb0e.fp2ndM1onyWnt.0poO.0MeWulWerafSWo/q.0O.DlcYCWFWe.riTYBCor5feMugo(RiTnu1---tPBncdrDOktueus1on0ec6lwtbbb0u6ovtmvcWEVstPaoc.soMoeWrqriV-pg.0Ot.tMux4oWWuiiiir.0Oe.phYCtWosbiW,htttt.cs/TYClua1auebutSahrTea1/iK///rt4uatrs1ip2h0tioDeae4125oh0pspd0reyttWsnheecs.0tMlWBCda)0.0aO.nMmW0251,Wiu.0O.toYa4nCWcuearWc,i.oTYaCBFOcMecac8RTldw1(B3862t1fet0lMctRtasfmncd0uaeesWaWabtVMeeo.uMKKK2WeiieeV1.a0Oc.MdWhWnd.er0O.pYl-CWsplHwnI.rTYaCKcatolmroI---6Tfs1-wi2iPsrFsla1ta0p/niaoepbbbtbb0aSzednWecanOBis5.tMaWerbl.0O.nfMorRn(uWyyyTWrl.in0O.akYClWsvtrPpiueTYsXCostluel,icTrM1tttdtart&sllssei0sasIleeepeo0IfinasbcaiWr2DayO.tpMsWhyea.n0O.caMoWpplcWyf.tO.mbgsYeCWt0/6crs(((TYtCaulais/osiddT1staeoedo125omoeN0eBs4Wo0tgpteDpWDfpnea.rsrxMr362neWeanyl).0O.eMKWrWDV.eO.taYeiemCWarsp)pirTYuCun124mso.T1cboo.eBtemOx0mucurWeaog,,,naWooipgo.MW(i012rskT.m0O.lMaWcWbl.tO.uYedCil2WoaorBerTgCnhat748vT1lyhtiIa1yt0tIMrsrpwWilrrl/oegd248We/Wvigieo.OMaWOm0ae.O0OteotMWW.O.iYeCWi)))er-yiaTcctt4m)oT1srbuihmss0W.l,WskndeoSWyMW.nit.MWt.Wm.0OtMtsWgWpii,.n..aYCeWo)PznTl2AHT1irutn0adamerWaT5oeIWWad.aMtWz:Wd.s0O.bMd-WWrX..huxYCWanidT1gySaitT1l4tepn0ee1tdWiaielWWrtne.oMWaWss.0O.d0i-adWWr...SYCWoTtr1swtentwT1Boi(ro0hnWemtasdWSuW0Si.MWVrWf.0O.eamWrWlp.–––––––––––––––Y5sSFLTSCWiacTea1ited11/l0aCaue10tlsole2WopeelMMS4ETSP8888BW-WyWriWae2l0.lMWcpoW2.04O.Yim0WlwWfa.,Ym----Caootx8inealTu1ofeo4ptn4p/nppppo01a0Br2FicW01wlpcWiacggprsi,rm.oW.KArWgiiiac°.bt05(P.tMeWeVlWe.nnn0Ok.,YtoCWiebeWuha3.eYCrPka0nlodopTTBTX1ltAo,e1t/0ta-ltrees2oEr0tPSSr2eWgr4ereihephhP.eWE4WhCwnaW20.chMeWKW.0O.2YC4Wfd0/acWrbDOOsEre.AeY+C0aarsttrDtT1fiho21e.tB0/ndioeBhpuoaa5siS08rBc7InvW,2rIIc.didgW.WirPaa0O.etCCceMehWtpsanWcrsV.)05Ot.eY2CWO,WeV.tYbiCeerXiewt1tslT01veCeoanehvd°1al00oocP3l0Svvotc12NeWi04Core.mbdWMhniWricm-oR0Otr.M(W(Wti0i.a0uO.waYt50CWHae3W0y8csc.cY1h3Cl4aet(Tea1ne06alr1g0o08nel.e,4peaki0a2aMsWeruPc6l0n.sWMp-xWn0ae.pl--0O.saMseKosWnpWtIr.K0rO.YmCWcpWtVmm0eg.Y5Csouanr-orlfg.Te3d1rnwdur-l1to0bePaBo0ru-o0pctom,Wribrta2etiiw.rWMaWesrlmge.i0rO.ylloMpTWe,aWprw.0O.ektYtCWyWSepn1/.eTYCusroe)rrT1p6eqa1tphVrot1amt0fpao2dµ.ire0epegceWaawn4rt.urµMoeWarSgf.0O.rMWmrW5AW)a.ri0Op.tYnCreTWstoWco.6g/TYCitAroysi,ieTia1iev/61iotal1)tt0ebrnhtmot40yeeWsingWsma2re.r2hMnWflo.0Oo.PMeWgWnbKi.0Oa./oaYCWgrW,l.aTYacC8wDno(Tet1oary0ownr14r0-rtWStilobJ0W2inenobneuritra.MwWgKt.0O.MeoWEieWfel.i0O.PpYCBFW5Wetmtsya.pTeYttCieTa1rnheseaBm1doD0XttlIitsa0Wacdrec)Pre.MWpw.0Oe.MWsV/<uW,sEc.-0O.eDYCoWsle)s.aWTYorCradoTs1iayc1e1m0hmnCoaerIf0agWocectf.bMmrrWP.0Og./MWliclWt.n0(O.2YkaC-oWewrploeTYClmeIe4Tld1ietsd50/yerseanxfps0nocWOsoyo.MrWe6.0O.iMsrW.t0Wi.O.YtaCWrbs2ownaTaYrC(mca0Ti1sPe0tt(io.fnb0ooBlW)ney7b.MWiocca.0O.,MWnW2dtl.O.fnYCpWh.sVleTYCyfotrgT1oD5aeto0)iViArdgWeec.M6rWtrort.0OOoi.MWW.O.YoeCdhnoWssksslTC-fTll10W.MW.0OMWW.O.YCWTT10W.MW.0OMWW..YCWTT10W.MW.0OMFWWr..YeCWeTDT1ata0sheWe.MtW.0hOWWt.t.YCWp:T//Tw1w0w.WDa.MWt.a0OWsWh.YCWeTet41U0.comW.MW.0OWW.YCT1

No Preview Available !

WMWOWWYCT10WWW.MW.0OWW.YCT10WWW.MWW.0OWW.YCT10WWW.MWW.0O.WW.YCT10WWW.MWW.0O.WW.YCT110WWW0.MWW.0O.WW.YCT1100WWW0.MWW.0O.YWW.YCT1100W.WW0.MWW.0O.YWW.YCT131400W.WW.0..MWW.0O.YCWW.YCT1100W.WW0O.MWWPP.0O.YCWW.YCT110AI0W.WMWFN0O.MWW.0O.YCWW.YiCDT1g100uWC.WMFW.0O.MWrW.0O.YCWWC.eiYCTg1O100u1WO.WMW.0O.MWrWa.0O.YCNWW.eTYCT1.1N00W1WF.MW.0O.MWWWb.0O.YCWFW.TYC2IT.110G50IWW.MWX.G0O.MWW.0O.YCWW.TYUC21T1105U00W.MWRX.0O.MBWW.0O.YCWW.TYCR1T1V10A00W/.MWA2.0O.BMWW.0O.YCWT.TYC0TV110TB0IW/.MW2.0O.OMVWW.0O.YICWTYC0OT1/04BN0W.MW0.0O.MVWWN.O.YCWBTYCT1/04SWV0W.M0WW.0O.MWW.O.YCWOPBTYCT10iVWnWSI.MW.0O.MWW.CO.YCWPATCTO10asWWW.MsdW.0O1MWWN.O.YCWiTgTA150WnWWs.MWW.60O0mMWWs..YCWTiT1X-eg0WWMWnn.MWW.0O.MWW5..YtCWmT1sT1I0-,We-WLWM.MW8W.0O.nWW..YC5WT-1tT1ps/0MW-WWi,0.MWnW.0O.W2W.8YCWT11S0-00WpWWO0.MWW.a0O.YW8W.YCTI1d10CW-0W.WWWM0.MWW.0O.YC1WW.YCT15S100PIW0.OWWL02.MWW.0O.YuCWW.YC/NT1b10250W.WlW600O.MWWi.0O.YCWW.XYC8cXT110-a50Wm.WMW0-O.tMWW.0O.YCWmWi.YC1iT1ol10m0(Wn.WMWP0.0O.MWW.0O.YCWW.YC(aRT1P10Bc0We.WMWak.0O.MWW.0O.lYCWW.caTYCeT1V1k0ga0Wa.MWeP.0O.MWsWW.0O.YCWgW.TYCerT1C/e10e0Wo2D.MW.0O.ClMWW.0O.YCWdWi.TYCaT1moe0100dtW.MWie.0SO.MWWe.0O.YCnWBW.TYC:NT1a10Z0AW.MrWP&.0O.MWWV.0O.YCWuy.TYC)T1S1g00-W.MWuS-.0O.M/WW.0O.YCWTYCs)RT410t0We.MW.20O.MWW0.O.YCWvTYC0T1i00s,BW.MW.0O.iMWW2.O.YCWoTYCT100nVW0.MW.0O.MWW.O.BYCW9TCT10W.MW.0OMWW.O.YCWTT10W.MW.0OMWW..YCWTT10W.MW.0OMFWWr..YeCWeTDT1ata0sheWe.MtW.0OhWWt..tYCWp:T//Tw1w0w.WDa.MWt.0aOWsWh.YCWeTet41U0.comW.MW.0OWW.YCT1