SN74381.pdf 데이터시트 (총 1 페이지) - 파일 다운로드 SN74381 데이타시트 다운로드

No Preview Available !

SN74381
f A?
20
\rc?yj TS
M AJ
SI 9
ro
OUTPUTS
/P
'V
F3
W ^V^J A —
Co 6P C4
381 Jednostka logiezno-artmetyczna/generator
funkcji
Arithmetic logic units/function generators
8 funkcji binarnych
Stosuj '182 dla generacji przeniesien jednoczes-
nych
8 binary functions
Use 'SI82 for look ahead carry
IWPUTS
OUTPUTS