OEC9011.pdf 데이터시트 (총 7 페이지) - 파일 다운로드 OEC9011 데이타시트 다운로드

No Preview Available !

0 E C 9011
; Układ scalony dużej skali integracji OEC 9011 jest procesorem sewo za-
stosowanym w magnetowidach ORION VP-290 RC, ORION MTC-300 i po-
chodnych. Sterowany jest z układu OEC 0018 A system control, nadzoruje
| steruje obrotami silników trójfazowych w blokach capstan motor i drum mo-
|tor. Taktowany jest zegarem o częstotliwości 4,43 MHz. Zasilany jest napię-
ciem stabilizowanym 5 V.
Większość opisywanych układów servo umieszczanych jest na płycie
jgłównej magnetowidu (MAIN P.C.B.) wraz z obwodami system control
Minimalizuje to ilość kabli połączeniowych, gdyż nawet przy cyfrowej
szeregowej transmisji danych między tymi układami istnieje potrzeba prze-
łączania, obrabiania i przetwarzania pojawiających się sygnałów analogo-
Iwych.

No Preview Available !

<<
y—i
O
OUr»~NNOiti
Vł^-ti-
s?r
2
0S !
5*
1
»r^
O
rn
O
o

No Preview Available !

fOC—oi
c;
oVNfi)
0
Si
TL
1
o
E'
a
to
^
<5
Om
n
o