OEC9011.pdf 데이터시트 (총 7 페이지) - 파일 다운로드 OEC9011 데이타시트 다운로드

No Preview Available !

0 E C 9011
; Układ scalony dużej skali integracji OEC 9011 jest procesorem sewo za-
stosowanym w magnetowidach ORION VP-290 RC, ORION MTC-300 i po-
chodnych. Sterowany jest z układu OEC 0018 A system control, nadzoruje
| steruje obrotami silników trójfazowych w blokach capstan motor i drum mo-
|tor. Taktowany jest zegarem o częstotliwości 4,43 MHz. Zasilany jest napię-
ciem stabilizowanym 5 V.
Większość opisywanych układów servo umieszczanych jest na płycie
jgłównej magnetowidu (MAIN P.C.B.) wraz z obwodami system control
Minimalizuje to ilość kabli połączeniowych, gdyż nawet przy cyfrowej
szeregowej transmisji danych między tymi układami istnieje potrzeba prze-
łączania, obrabiania i przetwarzania pojawiających się sygnałów analogo-
Iwych.

No Preview Available !

<<
y—i
O
OUr»~NNOiti
Vł^-ti-
s?r
2
0S !
5*
1
»r^
O
rn
O
o

No Preview Available !

fOC—oi
c;
oVNfi)
0
Si
TL
1
o
E'
a
to
^
<5
Om
n
o

No Preview Available !

No Preview Available !

Tab. 10. Opis wyprowadzeń układu scalonego OEC 9011
! Lp Symbol
—)
1 A.GND
Masa układu
Opis
2 CAP APC IN
WE Wejście sygnału błędu
3 REF
WE Napięcie odniesienia dla wzm. błędu
4 CYL.PG (+)
WE Wejście sygnału z czujnika D.PG
5 CYL.FG(+)
i WE Wejście sygnału z czujnika D.FG
6 CYL.FG OUT
WY Wyjście sygnału D.FG
7 D.FG IN
WE Wejście układu formowania impulsów FG.
8 CAPSTAN CONTROL WY Wyj. syg. błędu do sterowania C. MOTOR
9 REF
Napięcie odniesienia dla wzmacniacza błędu
10 CAP. CONTROL IN WE Wejście syg. błędu capstan motor
11 DRUM CONTROL WY Wyj. syg. błędu do ster. drum motor
12 REF
Napięcie odniesienia dla wzmacniacza błędu
13 DRUM CONTROL IN WE Wejście wzmacniacza błędu drum motor
14 DRUM FV OUT
WY Wyjście sygnału D.FV
15 DRUM PD OUT
WY Wyjście sygnału D.PD
16 D.GND
Masa układu
17 FSC
WE Wejście sygnału taktującego 4,43 MHz
18 (NP)
19 CAP.PD OUT
WY Wyjście sygnału C.PD
20 C.FV OUT
WY Wyjście sygnału C.FV
21 VCC +5V
(NP)
22 CTL DELAY MM
WE Opóźnienie impulsu CTL
23 P CON
WY Wyjście impulsu przeł. głowic po opóźnieniu